Opplever dere i styret at dere sitter alene med oppgavene og verken hører eller får noen bistand fra deres forretningsfører? Manglende kontakt, støtte og veiledning fra forretningsfører er ofte en kilde til merarbeid og stor frustrasjon for styret.