For styrer i sameier, borettslag og boligaksjeselskap er det viktig å ha kjennskap til hvilket vedlikeholdsansvar som påligger. Manglende oppfølging kan bety økte kostnader ved vedlikeholdsetterslep og skader og i verste fall erstatningsansvar for styret.