Gateskilt med tekst Outsourcing + inhouseEr du usikker på om din virksomhet tilhører en bransje som vil ha utbytte av å outsource fakturering, regnskap, lønn, reiseregninger eller hele økonomiavdelingen? Marginer, kompetansebehov og organisasjonsendringer kan være avgjørende faktorer.

Min erfaring er at alle typer virksomheter får gevinst av å outsource økonomifunksjoner. Noen vil imidlertid se større effekter enn andre, for eksempel der det er press på marginene.  Ved å sette bort oppgaver som i dag utføres av økonomiavdelingen, vil du legge grunnlaget for en redusert kostbase.

Last ned gratis guide: Hva kreves av deg ved outsourcing av regnskap og økonomi?

Rekruttering

Utfordringer med tilgang på den rette kompetansen for å sikre kvalitet eller automatisering kan gjøre det aktuelt å vurdere outsourcing av regnskapsfunksjoner. Det hjelper lite å ha gode rutiner og oppdatert teknologi hvis bedriften ikke får tak i de nødvendige hodene.

Høy turnover er en utfordring for mange økonomiavdelinger. Dyktige medarbeidere er ettertraktet på arbeidsmarkedet, og flere virksomheter sliter med å tilby interessante arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter for å holde på en stabil økonomistab. Den problemstillingen slipper du ved å outsource økonomitjenestene til en tredjepart som har spesialisert seg på dette fagområdet og kanskje også driver utenfor hjemlandet og dermed ikke er utsatt for den samme konkurransen om kompetansen.

Flere aktører har etablert kompetansesentre i Litauen og Polen, som har god tilgang til medarbeidere med høy og riktig utdannelse og motivasjon. Outsourcingsaktører  erfarer at arbeidskraften er mer stabil, slik at du får tilgang til kapasitet til både toppene og de jevnlige rutineoppgavene.

Se også vår egen temaside om alt virksomheten bør vite om outsourcing av økonomiavdelingen.

Mister nøkkelpersoner

Fisjon eller oppsplitting av virksomheter er også et forhold som kan skape utfordringer med rekruttering. Hvis det nye selskapet eller avdelingen ikke får med seg nøkkelpersoner på økonomi, er det rasjonelt å sette bort oppgavene i stedet for å bygge opp en ny økonomienhet. Dette er også en aktuell løsning hvis du sitter med et selskap som nylig er solgt ut av morselskapet og står uten ressurser på økonomifunksjonene.

Situasjonen må ikke være preget av såpass prekære behov for å vurdere outsourcing. Har du ansvar for et selskap som bruker mye ressurser på regnskap, fakturaer, reiseregninger og lønnskjøring, vil outsourcing være et godt tiltak for å effektivisere og redusere kostnader på disse transaksjonene.

Holdninger til outsourcing av økonomi

Du sitter kanskje med spørsmålet «Hvem er det som ikke kan outsource økonomitjenestene?» Jeg har vært i prosesser der konklusjonen ble at inhouse er beste løsning. Da dreier det seg gjerne om virksomheter som er lite digitalisert, sitter med gamle ERP-systemer og hvor det er lite ønske om å standardisere eller endre eksisterende praksis.

Ellers handler det mye om holdninger. Det er sjelden jeg kommer i kontakt med bedriftsledere som ikke er villig til å digitalisere oppgavene. Og digitalisering er en absolutt forutsetning for å outsource regnskapstjenester.

Økonomioppgavene må gjøres korrekt

Hvis jeg skal gi ett svar på spørsmålet som stilles i tittelen på dette blogginnlegget, er det at nesten alle bedrifter kan outsource sine økonomioppgaver. Årsaken er at dette i hovedsak dreier seg om holdninger og vilje til å være med på digitalisering og akseptere at endringer kan være positivt.

Her har du mulighet til å legge til rette for effektivisering som også kan bidra til utvikling av kvalitet og frigjøre tid til fokus på din kjernevirksomhet.

New call-to-action