Hånd håndterer datamus på blank overflate med digitale økonomiindekser i bakgrunnen.Flere selskaper, særlig enkeltmannsforetak samt små- og mellomstore bedrifter kommer nå i en vanskelig periode med usikkerhet og lavkonjunktur. Denne usikkerheten påvirker oss alle, men noen bransjer er mer utsatte enn andre.

Handels- og tjenestenæringen, som reiseliv, hotell- og restaurantbransjen og kultursektoren har i den siste tiden opplevd avbestillinger og tapte inntekter. De rammes hardt og er særlig sårbare i møte med konsekvensene av coronasmitten, ifølge Virke.

Mens vi venter spent på ytterligere bistand i krisepakken fra regjeringen, bør den enkelte bedrift handle raskt for å redusere de økonomiske virkningene. Her er noen av tiltakene som daglig ledere bør vurdere.

Redusere faste og variable kostnader

Foreta kostnadsanalyser ved å gjennomgå alle leverandører og redusere kostnader der det er mulig. Ta for deg de største kostnadspostene først. Er det noen muligheter til å fryse medlemskap, nedjustere hyppighet og omfang av leveranser? Her bør nøkkelleverandører prioriteres og da er det særlig viktig med god dialog med disse leverandørene. Oppsummert kan noen av tiltakene være:

 • Sette investeringer som ikke er nødvendig på vent.
 • Gå gjennom alle konsulentavtaler og sette disse på hold
 • Øke leverandørkreditten.
 • Vurder å nedbetal kortsiktig gjeld hvis du har likviditet til å tåle det. Det er bedre å få ned høye renter og gebyrer samt vurdere tiltak som kan gi en bedre finansieringsevne. Langsiktig gjeld med sikkerhet, konvertering av lån fra aksjonærer til egenkapital er kun noen av eksemplene.
 • Reduser lagerbeholdningen. Er det mulighet for å redusere priser for å få solgt varer eller finne alternative salgskanaler? Det er lurt å sjekke for muligheter for å returnere varer som man har for mye av.
 • Følg med på regjeringens krisepakke. Oppdatert informasjon finner du her.

Har du behov for mer informasjon og bistand, kan du ta kontakt med våre fagressurser her.

Sikre innbetalinger fra kunder

 • Kundeanalyser. Hvilke kunder står for over halvparten av omsetning og kan få størst påvirkning på omsetningen? Er noen av kundene i en utsatt bransje?
 • Ha god dialog med kundene og sjekke deres økonomi og betalingsevne.
 • Er det nødvendig å foreta kredittsjekk på kundene?
 • Tilpass betalingsvilkårene i forhold til kundene, og gi så korte kredittider som mulig.
 • Sikre gode og effektive innfordringsrutiner (sende påminnelser og følge opp disse via telefon eller mail til kontaktpersoner hos kundene).
 • Vær bevisst på hvilken kredittgrense du gir den enkelte kunde. Følg fordringsutviklingen nøye og vurder hver kunde individuelt.
 • Innfør klausuler om renter og gebyrer ved sen betaling.
 • Sørg for at fakturaadressene er korrekte og oppdater disse jevnlig for å unngå feiladressering.
 • Sørg for rask oppfølging av misligholdte krav.

likviditet

Dette er kun noen eksempler som kan bidra til å sikre likviditet i nedgangstider. Det er viktig å få oversikt over regnskapet og nøkkeltall.

Norian skal gjøre sitt beste for å støtte deg og din virksomhet gjennom denne vanskelige perioden. Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlig for å få bistand til å iverksette noen av tiltakene.

Kontakt våre fagressurser