Entusiastiske arbeidskolleger engasjerer seg i Norians nye blogg om outsourcing av økonomi og regnskap.Vi har begynt å blogge for å bli enda mer relevant og nyttig for deg som vurderer å outsource økonomi og lønnstjenester. Som en aktiv partner på outsourcing av økonomitjenester, lærer vi mye om hvilke utfordringer økonomiavdelinger møter til daglig. Dette ønsker vi å dele med deg som er i sonderingsfasen på tjenesteutsetting eller vurderer å sette bort flere økonomifunksjoner.

Både økonomisjef, CFO og CEO holder øynene åpne for tiltak, metoder og teknologi som kan bidra til økt kvalitet og et bedre kostnadsbilde. På Norianbloggen vil vi bidra med ideer i den retning, relatert til spørsmål som disse:

  • Hvordan få en mer kostnadseffektiv drift av økonomi- og lønnsoppgavene?
  • Hva slags kvalitetsforbedringer kan vi få til?
  • Hvordan sikre kompetanse, stabilitet og skalerbarhet i økonomiavdelingen?
  • Kan oppgavene gjøres på en smartere måte og kan robotisering benyttes?
  • Hvilke regnskapssystemer passer for ulike virksomheter og hvordan bruke dem effektivt?

Last ned gratis guide: Hva kreves av deg ved outsourcing av regnskap og økonomi?

Automatisering og robotisering

Vi vil også prøve å gi svar på relevante problemstillinger om modernisering av driften. Automatisering og robotisering av oppgaver er blant de mest effektive tiltakene for både økt kvalitet og mer effektiv drift. Vi har vært pionér i bransjen på dette området og opparbeidet mye erfaring som du kan ha nytte av. Derfor deler vi med deg.

Konkurransekraft

Naturlig nok vil mye av innholdet her dreie seg om outsourcing av økonomifunksjoner, som regnskapsførsel, fakturering, rapportering, lønn og reiseregninger. Da tar vi tak i spørsmål vi møter «ute i felt». Mange er på jakt etter tiltak som forenkler daglig drift, mens andre ønsker å bli mer konkurransedyktig. Da kan et svaralternativ være å redusere kostbasen ved outsourcing av økonomi og legge mer av egen energi i kjernevirksomheten.

Sær og skeptisk

Skepsis til å sette bort såpass sentrale oppgaver er naturlig. Blir kvaliteten god nok? Andre har en oppfatning om at egen virksomhet er såpass særpreget at ingen tredjepart vil klare å håndtere denne driften. Dette er forhold vi vet at flere er opptatt av, og derfor drøfter vi slike problemstillinger åpent på bloggen.

Vi er en gjeng fagentusiaster som bidrar med kompetanse, erfaringer, meninger og ideer. For oss blir dette spennende, og jeg håper du er blitt nysgjerrig på det vi nå drar i gang. Kom gjerne med innspill om problemstillinger vi bør ta tak i. Og hvorfor ikke registrere deg som abonnent på Norianbloggen? Da får du et varsel på e-post når vi publiserer noe nytt.

Du kan også gå litt i dybden om prosessen rundt outsourcing her:

New call-to-action