Nødhjelp for bedrifter i den verste korona-periodenRegjeringen har konkludert med å videreføre flere smitteverntiltak etter 20 april, men letter samtidig på flere tiltak. Barnehager og helsefaglige virksomheter, som tannleger, fysioterapeuter og psykologer kan åpnes etter 20.april. Fra 27 april vil det bli delvis gjenåpning av skoler og andre type virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt. Disse virksomhetene kan gjenåpnes forutsatt at bransjestandarden er klar og at krav om smitteverntiltak følges. Eksempler på slike virksomheter er frisør, hudpleie og massasje. Dette er positive nyheter for mange bedrifter, men omsetningsfall vil fortsatt kunne prege vår hverdag i en stund fremover.

For å unngå unødvendige konkurser samt motvirke oppsigelser har regjeringen lagt frem ytterligere forslag til økonomisk tiltak for Stortinget fredag 3. april. Dette tiltaket «Kompensasjonsordning for foretak med inntektssvikt som følge av koronaviruset – 50 milliarder kroner», skal hjelpe bedrifter som har brått mistet omsetningen som et følge av virusutbruddet. Forslaget må behandles i Stortinget og godkjennes av ESA og det forventes oppstart fra og med 17.april.

Kort om kompensasjonsordning

Denne støtteordningen skal hjelpe med å dekke deler av kostnader til foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Denne ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med noen unntak.

Foreløpig er det lagt frem forslag om å kompensere periodene mars, april, mai og utbetales etterskuddsvis, basert på faktiske omsetningstall for disse periodene. Størrelsen på denne støtten er avhengig av prosent av omsetningstap, størrelsen på bedriftens uunngåelige faste kostnader og hvorvidt bedriften er pålagt å stenge.

Her finner du mer informasjon fra myndighetene.

Hva er unngåelige faste kostnader?

Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader, men her er noen typiske eksempler

 • Lokaler
 • Lys og varme
 • Vann og avløp
 • Forsikring
 • Leie av utstyr og transportmidler
 • Rentekostnader minus renteinntekter
 • Regnskapsførsel
 • Revisjon

Hvordan kan jeg forberede meg til kompensasjonsordningen trer i kraft?

Foretak må kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned sammenlignet med samme periode foregående år for å få støtte. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent. Bedrifter bør derfor sørge for å;

 • være à jour med bokføringen av regnskap. Vi anbefaler at du sender alle bilag til din regnskapsfører. Det er mye enklere å holde oversikt over alle kostnader når disse er bokført og ajourholdt i regnskapssystem. Dette vil kunne forenkle arbeidet med å produsere frem dokumentasjoner av faste kostnader.
 • sikre at kostnadene er registrert på riktig regnskapskonto.
 • ha periodiserte kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt).
 • ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen. Har du ikke hatt omsetning i 2019, kan du alternativt benytte gjennomsnittet for januar og februar 2020.
 • ha fullstendig oversikt over omsetningen i mars og fremover. Dette innebærer også beregning av omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om din bedrift omfattes av ordningen.

Hva med bedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen?

Det kan være flere bedrifter som ikke kvalifiseres til å bli kompensert. Dette kan gjelde vekstbedrifter, bedrifter som har hatt dårlig omsetning i 2019 og andre bedrifter som har faste inntekter, men som vil oppleve manglende innbetalinger fra sine kunder. Disse bedriftene vil derfor ha utfordringer med likviditet og oppleve usikkerhet i denne perioden. Regjeringen har vedtatt andre økonomiske tiltak for å hjelpe disse bedriftene.

Ett av disse tiltakene er garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter og innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån. Det er allikevel en del krav som må oppfylles for å få innvilget slike lån. Bedrifter må ha færre enn 250 ansatte, ha en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro (med valutakurs på 9,8511 kroner per euro). Bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter 31. desember 2019 vil også falle utenfor denne ordningen og bør derfor innføre flere tiltak å redusere kostnadene så langt det er mulig.

Her på Norianbloggen har vi publisert flere artikler om hvordan bedrifter kan forbedre økonomien og likviditet i nedgangstider:

Tiltak for å sikre økonomien i nedgangstider
Permitteringsregler

Hvordan kan vi hjelpe din bedrift med å søke?

Her er noen eksempler på hva Norian kan bistå med.

 • Bokføring og ajourhold av regnskap
 • Bistand til dokumentasjon og rapportering av omsetningsfall samt presentasjon av uunngåelige kostnader. Dette kan gjøres enten fra våre regnskapssystemer eller rapporteringssystemer.
 • Utarbeidelse og gjennomføring av søknader

Har du noen spørsmål eller ønsker bistand, har Norian spesialister og verktøy som kan være til hjelp. Bruk lenken under for å ta kontakt med oss.

Kontakt våre fagressurser