Koronarobotit ehkäisevät testiruuhkaa TurussaSammen med 2M-IT (Finlands største offentlig eide IKT-helsetjeneste), har NORIAN utviklet en løsning for Åbo by og Sørvest-Finland for å redusere manuell arbeidsmengde ved håndtering av Covid-19 testing, og resultatrapportering ved hjelp av to roboter.

Korona SMS – prosess

Roboten vil søke i laboratorietestresultatene etter personer som har gått til koronatesting i Sørvest Finland (Åbo er hovedstaden i denne provinsen), og vil behandle alle disse hvert 30. minutt.

Roboten vil utføre en bekreftelse av resultatene på vegne av helsepersonell, slik at resultatene blir logget og sendt til nettjenesten «Omakanta», som vedlikeholdes av Finlands sosialforsikringsinstitusjon. Hver finske statsborger kan for eksempel se sine egne medisinske journaler, resepter og laboratorieresultater. Her vil en person se at roboten har behandlet dataene sine, og roboten vil legge igjen tekst som beskriver årsaken til behandlingen av pasientdataen.

Deretter vil roboten informere vedkommende, eller foresatt, om resultatet ved hjelp av SMS. Ved positivt resultat ber roboten vedkommende om å holde seg hjemme. I tillegg vil helsepersonell alltid kontakte personer med positivt resultat.

De som får negativt resultat, vil kun få informasjon fra roboten (SMS og Omakanta post).

NORIAN implementerte integrasjon med en av de største teleoperatørene i Finland og nå sender roboten omtrent 12 000 SMS meldinger per måned, og antallet fortsetter å øke.

Symptomsjekk på helsenettstedet omaolo – prosess

Folk i Finland kan utføre symptomvurderinger på egenhånd på nettsiden omaolo.fi, som er opprettet for å veilede folk til de riktige helsetjenestene. Her kan man gjennomføre en symptomsjekk.

Hvis symptomer indikerer behov for ytterligere undersøkelse, vil nettstedet lede vedkommende til et undersøkelseslaboratorium i nærheten, og la personen velge tid. På grunn av korona viruset er det flere driv-in/walk-in testsentre i Finland, i tillegg til helsesentre.

Roboten vil hente ut de som ble henvist til koronatesting i Sørvest Finland og innen 30 minutter vil roboten opprette en bestilling av laboratorietid, henvising til laboratorieundersøkelse og instruere laboratoriet om å ta Covid-19 testen.

Fordi laboratoriehenvisninger er opprettet på vegne av en lege, vil hver person som blir henvist til testing av roboten se at roboten har behandlet medisinske journaler ved å logge seg på Omakanta nettstedet (det finske helseregisteret).

Roboten vil legge igjen beskjeden: «Pasienten gjennomførte en selvsymptomvurdering av korona sykdom og bestilte derfor en time til laboratorieundersøkelse. La oss foreta en laboratoriehenvisning.»

En sykepleier kan ikke ta en test uten en laboratorietestoppgave, så det er viktig at roboten er i stand til å operere kontinuerlig for å sikre at folk får bestilt testen før de møter opp på teststasjonen.

Etter laboratoriehenvising oppretter roboten en pasientrapport til pasientinformasjonssystemet «Pegasos», slik at legene vil se hva som har vært tilfelle med pasienten tidligere. Hvis pasienten ikke finnes i systemet vil roboten opprette en ny pasientprofil i pasientinformasjonssystemet, og i alle tilfeller vil roboten sjekke at personen har oppdatert telefonnummer i pasientjournalen. En annen robot (korona SMS) vil utføre bekreftelsen og rapportere testresultatet til pasienten når laboratorieresultatene kommer, muligens allerede neste dag.

Fordeler med automatisering:

  • Helsepersonell kan gå tilbake til sin normale arbeidshverdag
    20 fysioterapeuter og sykepleiere har vært opptatt på heltid med   å lage laboratoriehenvisninger, gjennomgå resultater og        informere pasienter om resultatene.

  • Pasienter får informasjon raskere om mulig infeksjon.
    Tidligere tok det 2-10 dager før helsepersonell kontaktet pasienten for å informere om infeksjon. Nå blir denne informasjonen sendt samme dag.

  • Helsepersonell har mer overskudd.
    Mindre manuelt arbeid som ingen ønsker å utføre.

  • Leger og sykepleiere kan konsentrere seg om viktigere ting.

 

Download free eGuide