Likviditet og lønnsomhet får et løft med systematisk oppfølging av kundefordringer.Etterslep på kundefordringer har dårlig effekt på den økonomiske helsen i virksomheten. Her er noen konkrete råd om hvordan bedre kontroll og rutiner kan snu dette.

I mange bedrifter er kundefordringene den største og viktigste eiendelsposten i regnskapet. Med gode rutiner vil dine kunder betale raskere, og man vil kunne ha en sterkere likviditet. Derfor er det viktig at du etablerer gode rutiner og kontrolltiltak for å få inn pengene raskt - og ikke minst for å hindre tap på kundefordringene.

Gode rutiner

Hvis du sliter med å få til en mer effektiv kontantstrøm, er du med andre ord ikke alene. Med en systematisk tilnærming, kan du etablere gode rutiner for å sikre raskere og tryggere oppgjør for leveranser og utførte tjenester.

Ta kontakt med våre engasjerte fagfolk på telefon +47 911 02 969 eller klikk her for å komme videre til et kontaktskjema.

 

Her er fem konkrete tips:

1. Avtaleinngåelse

Avklar leveransevilkår og fastsett betingelsene i en kontrakt eller avtale. Korrekt informasjon om kunden kan være vesentlig i den videre prosessen.

Hvor mange kredittdager du gir din kunde er viktig for hvor lenge beløpet står utestående. Derfor bør du vurdere nøye hvor lang tid du gir kunden på å betale. Norian anbefaler 14 forfallsdager. Kredittiden bør være delelig med 7 for å unngå at forfall havner på en lørdag. Dét vil føre til at betalingen kommer først den påfølgende mandagen. Da taper du to rentedager.

 

2. Kredittvurdering

Det er klokt å vurdere en kredittvurdering av kundene før ordre eller leveranse. I noen tilfeller, der det er relativt lave kostnader forbundet med varen eller tjenesten som tilbys, kan det være lite å hente på en grundig vurdering i forkant.

Hvis det derimot er snakk om høyere kostnader forbundet med du skal levere, vil kredittvurdering i forkant kunne være å anbefale. Kredittvurdering gir verdifull informasjon om sannsynligheten for at oppgjør vil finne sted.

 

3. Løpende fakturering

Send faktura til kunden så raskt produktet er levert eller jobben ferdigstilt. Jo raskere fakturering, desto fortere kommer pengene inn. Og bruk gjerne digitale kanaler til å sende fakturaen, og sjekk at den har korrekt informasjon. Da kommer fakturaen raskere frem.

Bruk av KID forenkler avstemming av innbetalingene.

Les også: Stjeler de daglige rutinene for mye tid fra kjernevirksomheten?

 

4. Faste rutiner når fakturaen er ubetalt

Lag faste rutiner på oppfølging av ubetalte fakturaer. Det innebærer å sende purring og inkassovarsel etter et fast antall dager.

Vi i Norian kan bistå deg som kunde med dette oppsettet hvor kravene sendes videre til vårt inkassobyrå for profesjonell oppfølging. Norian Inkasso kan også sende purring/inkassovarsel for kundene.

 

5. Les innbetalinger

Få på plass effektive rutiner for innlesing og avstemming av innbetalinger. Om kunden ikke betaler, bør du overlate jobben til et inkassobyrå, uansett om det skyldes manglende betalingsevne eller -vilje.

 

Med disse rutinene vil du unngå tap på fordringer, og kundene vil oppleve din bedrift som en mer ryddig og pålitelig leverandør.

Klikk deg gjerne videre for å komme i kontakt med våre spesialister:

Kontakt oss