Styrets vedlikeholdsansvar

Av Runar Bråthen 21. oktober, 2022

For styrer i sameier, borettslag og boligaksjeselskap er det viktig å ha kjennskap til hvilket vedlikeholdsansvar som påligger. Manglende oppfølging kan bety økte kostnader ved vedlikeholdsetterslep og skader og i verste fall erstatningsansvar for styret.

Les mer

Temaer: Eiendomsforvaltning, Borettslag, Boligselskap, Forretningsfører

Skatt og avgiftsendringer - statsbudsjettet 2023

Av Roy Arve Eriksen 6. oktober, 2022

I dag la regjerningen Støre frem sitt første budsjettforslag. Regjeringen har i forkant uttalt at utgiftene i statsbudsjettet vil øke betydelig, og det var derfor knyttet ekstra spenning til denne fremleggelsen og hvordan inndekningsbehovet skulle løses. Her ser vi litt på noen av skatte- og avgiftsendringene som fores...

Les mer

Vanlige spørsmål ved outsourcing av økonomi- og lønnstjenester

Av Jessica Lindgren 3. mars, 2022

Når outsourcing kommer på agendaen er det naturlig nok mange spørsmål som dukker opp. Det kan være alt fra spørsmål om arkivering til kostnaden for selve outsourcingen.

Les mer

Temaer: Outsourcing

Syv raske tips til årsmøte og generalforsamling i ditt borettslag eller sameie

Av Erlend Glad 1. februar, 2022

Opplever du prosessen med forberedelse og gjennomføring av årsmøte og generalforsamling i ditt sameie eller borettslag som uoversiktlig og stressende? Da har vi noen gode råd til deg.

Les mer

Temaer: Eiendomsforvaltning, Borettslag, Sameie, Forretningsfører, Styrearbeid

Forretningssytemet – et viktig verktøy for selskapets fremtid

Av Jessica Lindgren 18. januar, 2022

Jeg ser på forretningssystemet som selskapets hjerte – et av virksomhetens viktigste verktøy for raske og smarte forretningsbeslutninger.

Les mer

Temaer: Regnskap, Outsourcing, Lønn, Intelligent Automation, CFO

Gi selskapet riktig forutsetning for internasjonal vekst + Xledger

Av Jessica Lindgren 13. desember, 2021

Et forretningssystem som møter deres behov er alfa omega for et hvert selskap. Å ikke ha det riktige forretningssystemet kan bety at dere ikke får systemstøtten som trengs for internasjonal vekst.

Les mer

Temaer: Regnskap, Outsourcing, Lønn, RPA

Er forretningssystemet deres en støtte eller en utfordring i hverdagen?

Av Jessica Lindgren 12. november, 2021

Ethvert selskap er avhengig av et forretningssystem som møter deres behov. Vi møter ofte bedrifter som forteller at da de satt opp sitt forretningssystem, ble det tilpasset etter deres daværende behov. Etter som årene har gått har virksomheten vokst, behovene har endret seg og forretningssystemet passer ikke lenger vir...

Les mer

Temaer: SME, Økonomistyring, Lønnsomhet

Menneske og robot - den digitale medarbeideren

Av Stefan Dahlgren 1. oktober, 2021

Vi lever i en verden i stadig endring, hvor den teknologiske utvikling går raskere og raskere og hvor menneskets rolle forandres i tråd med denne utviklingen. Utnytter vi denne utviklingen slik vi burde - hvor mennesker og teknologi komplementerer hverandre og skaper et høyst effektivt samarbeid?

Les mer

Temaer: Regnskap, Outsourcing, Lønn, Intelligent Automation, RPA

Det er enkelt å bytte forretningsfører i ditt sameie eller borettslag

Av Erlend Glad 18. august, 2021

Mange styrer i borettslag og sameier tror at det er en stor og komplisert sak å bytte forretningsfører. Mange kvier seg kanskje for å gjøre endringer eller tenker at styret ikke selv kan avgjøre hvem som skal være forretningsfører for boligselskapet. Men er det egentlig så vanskelig å bytte forretningsfører?

Les mer

Temaer: Eiendomsforvaltning, Borettslag, Sameie, Forretningsfører, Styrearbeid

Fem tegn på at sameiet eller borettslaget bør skifte forretningsfører

Av Erlend Glad 11. juni, 2021

Opplever dere som styret i borettslaget eller sameiet at dere sitter alene med oppgavene og verken hører eller får noen bistand fra deres forretningsfører? Høye kostnader og manglende støtte fra forretningsfører er ofte en kilde til merarbeid og stor frustrasjon for styret. Her er fem typiske tegn på at sameiet eller b...

Les mer

Temaer: Eiendomsforvaltning, Borettslag, Sameie, Forretningsfører, Styrearbeid

Om bloggen

På Norianbloggen finner du tips og råd om temaer innen outsourcing, regnskap, lønn, eiendomsforvaltning og automatisering av prosesser. Våre fagentusiaster bidrar med sin kompetanse, og vi deler av det vi lærer i reelle kundeoppdrag. Innovasjon, kvalitet, verdiøkende tiltak, skalerbarhet og smarte løsninger er sentralt for å hjelpe både små og store selskaper med å optimalisere økonomifunksjonene. 

Besøk norian.no

Populære innlegg

Søk i bloggen